Algemene voorwaarden & aanvullende informatie:

Bij Mystery Entertainment beschikt u over een 24 uurs service & zelfs last minute proberen wij altijd iets voor u te regelen.

 

Tarieven & Betaling:

* De tarieven zijn speciaal afgestemd op uw wensen zodat u nooit teveel betaald, dus informeer altijd naar de mogelijkheden!

   Zo kunt u bijv. al een stripshow boeken vanaf €150,-

* De offertes betreffende een workshop worden gemaakt aan de hand van het aantal opgegeven deelnemers. Indien er nadien

    toch sprake is van een ander aantal deelnemers, is Mystery Entertainment bevoegd om de prijs en eventueel de locatie te

    wijzigen en/of aan te passen.

 

De artiesten van Mystery Entertainment:

* Van te voren maken wij u kenbaar wat de artiesten eventueel nog benodigd zijn.

* Alle artiesten zullen ten alle tijden hun best doen om voldoende op tijd aanwezig te zijn.

* Wanneer zij toch onverhoopt verlaat zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en indien nodig en/of gewenst zelfs voor

    vervanging zorgen.

* Alle artiesten hebben het recht op de "gebruikelijke" consumpties voor -of na een optreden en ook beschikken zij

    over het recht om een aangepaste geluidsvolume te hanteren, welke voor het optreden gebruikelijk is.

* De opdrachtgever is verplicht tegenover Mystery Entertainment om ( in verband met het optreden en alles wat hiermee samenhangt ) alle regelgeving op het gebied van veiligheid & arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

* Alle schade aan attributen, kleding e.d. van Mystery Entertainment en/of de artiesten zowel in eigendom als ingehuurd,

    welke wordt veroorzaakt door aanwezigen zullen door de opdrachtgever worden vergoedt naar waarde.

* Betaling hiervan dient binnen 30 dagen na het aanbrengen van de schade plaats te vinden.

* Mystery Entertainment kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan inboedel, gebouw o.i.d. door derden.

* De opdrachtgever draagt zorg voor een degelijk podium en/of vrije ruimte voor een optreden en voldoende    

    stroomvoorziening die aan de veiligheidseisen voldoet. Indien de veiligheid van de artiesten onvoldoende wordt  

    gewaarborgd om welke reden dan ook, is Mystery Entertainment bevoegd om het optreden niet te laten plaatsvinden en is  

    de opdrachtgever wel verplicht om zijn betaling te voldoen.

 

Annulering optreden & vermindering aantal deelnemers workshop:

* U kunt een strip/vuurshow tot 2 dagen voor het optreden geheel kosteloos annuleren.

* Bij annulering binnen 2 dagen voor een show, is de opdrachtgever verplicht om 50% van het totale bedrag te betalen.

 

* U kunt bijv. een ladies night tot 3 weken voor de geplande datum kosteloos annuleren.

* Bij annulering binnen 3 weken voor de geplande datum, is de opdrachtgever verplicht om 50% van het totale bedrag te

    betalen.

 

* U kunt een workshop )m.u.v. de workshop dildo/vibo maken) tot 2 weken voor de geplande datum kosteloos annuleren.

* Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande datum, is de opdrachtgever verplicht om 50% van het totale bedrag te

    betalen.

 

* Voor de workshop dildo/vibo maken bieden wij vrijblijvend/gratis de mogelijkheid om een optie te nemen in onze agenda. U    

   kunt tot 2 weken voorafgaand aan de afgesproken datum de optie kosteloos annuleren. Binnen deze 2 weken zullen wij u de    

   volledige kosten van de workshop in rekening brengen, zoals deze vermeld staan op de optie. Indien een workshop dildo/vibo

   maken is bevestigd, brengen wij tot twee weken voorafgaand aan de workshop 50% van het totale bedrag in rekening. Wilt u

   binnen deze twee weken annuleren, dan zijn wij ook genoodzaakt om het volledige bedrag in rekening te brengen.

 

 

* Wanneer er binnen 2 weken voor de workshop geen wijziging wordt doorgegeven m.b.t. het aantal deelnemers, is Mystery

    Entertainment bevoegd het volledige bedrag per persoon in rekening te brengen, zoals vooraf is afgesproken.

 

Een wijziging en/of annulering dient per aangetekend schrijven of per email te worden doorgegeven ( deze is alleen rechtsgeldig indien er een lees/ontvangstbevestiging van Mystery Entertainment kan worden overlegd).

 

Neem voor overige vragen gerust contact met ons op!

 

Wijzigingen  en/of typfouten op bovenstaande voorbehouden.